Get Adobe Flash player

P1010240

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

 

P1010138

P1010148

P1010227

P1010259

webmail