ต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ นำโดยนายไมตรี ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ นางสาวดวงใจ ไชยลังการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งกับครูบรรจุใหม่ นายปริญญา ศรีจันทร์ วิชาเอกพลศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สู่รั้วแดง-ขาวโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์4