กาดกายดี

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแสดง เวทีพลเมืองตื่นรู้ในการส่งเสริมสุขภาวะทางกายในชุมชนชาติพันธุ์ “กาดกายดี” ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย