Get Adobe Flash player

P1011723

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน(เรียนดีมีจิตสาธารณะ) การแสดงแต่ละชั้นเรียน การแลกของขวัญ การเล่นเกมส์นันทนาการ  โดยมีผู้ปกครองชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

P1011731

P1011746

P1011763

P1011766

P1011796

P1011806

 

webmail