Get Adobe Flash player

P1011249

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้ตอนรับคณะหอการค้าสิงคโปร์-ไทย ที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน

 

P1011113

 

P1011146

P1011176

P1011098

 

P1011239

 

webmail