Get Adobe Flash player

20180814 134106

 

ในวันที่   สิงหาคม 2561  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้จัดอบรม เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดยมีท่านศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ได้มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

20180814 135121

 

 

20180814 135302

webmail