Get Adobe Flash player

20180809 100130

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561  วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่

 

20180809 092923

 

 

 

20180809 093038

webmail