SAM 6927 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย (กิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย)  ในวันที่ 6 มกราคม 2558

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม