Get Adobe Flash player

po

 

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

      นายผดุง  ยาละ

 

ข้อมูลสาระสนเทศ

ลิงค์

 

cxvcxcvbcv1

 

changeschoolname

 

drug

 

e-mes

 

moenet

 

ormsup

 

schoolnet

 

cr-second

 

drugbase

 

elearning

 

fallowstudent

 

gpsc

 

guru

 

helpdesk

 

newstudent 

 

pramern 

 

radioonline 

 

sos 

 

speciallerning 

 

kroobannok

  

mfu.mengrai.ac.th 

  

   

google-adwords

www.tlcthai.com

กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันไหว้ครู (82)
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติดโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด (243)
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ 59กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ 59 (550)
กีฬาสีกีฬาสี (244)
อบรมโรงเรียนสุจริตอบรมโรงเรียนสุจริต (252)
สาธารณสขมอบเสื้อผ้าสาธารณสขมอบเสื้อผ้า (102)
กิจกรรมวันภาษาไทย 2559กิจกรรมวันภาษาไทย 2559 (86)
สพป.ชร.4 ติดตาม รร ในฝันสพป.ชร.4 ติดตาม รร ในฝัน (92)
วันสถาปนาลูกเสือ ครบรอบ 105 ปีวันสถาปนาลูกเสือ ครบรอบ 105 ปี (77)
ไหว้ครู 59ไหว้ครู 59 (47)
งานบัณฑิตน้อย 59งานบัณฑิตน้อย 59 (46)
กิจกรรมลูกเสือ 59กิจกรรมลูกเสือ 59 (30)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (103)
เดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันเดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน (88)
กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (170)
กีฬาศูนย์เครือข่ายระดับประถมศึกษา 58กีฬาศูนย์เครือข่ายระดับประถมศึกษา 58 (218)
ลอยกระทง 58ลอยกระทง 58 (26)
สถาปนาลูกเสือสถาปนาลูกเสือ (59)
กีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนต้านยาเสพติดกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนต้านยาเสพติด (365)
อบรมจราจรและขับขี่ปลอดภัย จากขนส่งอำเภอเทิงและGreenWing สาขาเวียงแก่นอบรมจราจรและขับขี่ปลอดภัย จากขนส่งอำเภอเทิงและGreenWing สาขาเวียงแก่น (195)
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า (119)
ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1 อ.1-ป.3ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1 อ.1-ป.3 (52)
วันแม่แห่งชาติ 2558วันแม่แห่งชาติ 2558 (45)
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียน 2558กิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียน 2558 (57)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมูลนิธิศุภนิมิตโปรแกรมผาช่างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานมูลนิธิศุภนิมิตโปรแกรมผาช่างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา (44)
กิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันสุนทรภู่ (90)
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย (58)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและกำจัดยุงลายกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและกำจัดยุงลาย (49)
เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์เครือข่ายตำลปอเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์เครือข่ายตำลปอ (28)
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (26)
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2557ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2557 (33)
ประชุมผู้ปกครองหอพักและพัฒนาหอพักประชุมผู้ปกครองหอพักและพัฒนาหอพัก (20)
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน (31)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี รุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี รุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557 (196)
งานบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557งานบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557 (6)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วคราว 2558กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วคราว 2558 (58)
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (16)
ต้อนรับการท่าเรือแห่งประเทศไทยต้อนรับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (15)
กิจกรรมกำจัดเหากิจกรรมกำจัดเหา (25)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 (93)
กีฬาศูนย์เครือข่ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2558กีฬาศูนย์เครือข่ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2558 (74)
ทัศนศึกษา ป.4-6 ปีการศึกษา 57ทัศนศึกษา ป.4-6 ปีการศึกษา 57 (20)
ภวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 57ภวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 57 (35)
กิจกรรมวันคริสต์มาส 57กิจกรรมวันคริสต์มาส 57 (81)
ประชุมผู้ปกครอง 57 ภาคเรียนที่ 2ประชุมผู้ปกครอง 57 ภาคเรียนที่ 2 (41)
กิีฬาสีสัมพันธ์ชุมชน 57กิีฬาสีสัมพันธ์ชุมชน 57 (223)
เลี้ยงส่งครูคันธรัตน์ และครูวีรวัฒน์เลี้ยงส่งครูคันธรัตน์ และครูวีรวัฒน์ (49)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (58)
กิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันแม่ (69)
กระทรวงศึกษาธิการแขวงบ่อแก้ว สปป ลาว ศึกษาดูงานกระทรวงศึกษาธิการแขวงบ่อแก้ว สปป ลาว ศึกษาดูงาน (64)
กิจกรรมวันไหว้ครู 57กิจกรรมวันไหว้ครู 57 (158)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2557ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2557 (73)
คณะศึกษานิเทศ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามนิเทศ โรงเรียนในฝันคณะศึกษานิเทศ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามนิเทศ โรงเรียนในฝัน (24)
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 (225)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2557เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2557 (231)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 (98)
อบรมการฝึกสมาธิและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี โดย คณะสงฆ์จาก รร. โสภณ วิทยาอบรมการฝึกสมาธิและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี โดย คณะสงฆ์จาก รร. โสภณ วิทยา (30)
พิธิบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูใหม่(ครูนุ๊ ครูหนุ่ม ครูบอดี้) และเลี้ยงส่งครูรุณพิธิบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูใหม่(ครูนุ๊ ครูหนุ่ม ครูบอดี้) และเลี้ยงส่งครูรุณ (46)
แข่งกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลปอแข่งกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลปอ (180)
บริษัทโตโยต้าเชียงราย ร่วมใจมอบผ้าห่มกันหนาว ณ. รร ปางหัดบริษัทโตโยต้าเชียงราย ร่วมใจมอบผ้าห่มกันหนาว ณ. รร ปางหัด (74)
กิจกรรมวันคริสมาสตร์ โดย ศุภนิมิตกิจกรรมวันคริสมาสตร์ โดย ศุภนิมิต (38)
ประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับเขตประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับเขต (39)
กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กระดับอนุบาลกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กระดับอนุบาล (67)
ทัศนศึกษา อนุบาลทัศนศึกษา อนุบาล (55)
ประชุมผู้ปกครอง 2/2556ประชุมผู้ปกครอง 2/2556 (57)
ถวายราชสดุดี 2556ถวายราชสดุดี 2556 (20)
จัดอบรมโครงการ แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และพัฒนาการเรียนการสอนสู่ผลสำฤทธิ์จัดอบรมโครงการ แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และพัฒนาการเรียนการสอนสู่ผลสำฤทธิ์ (56)
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 56กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 56 (132)
อบรมเรื่องยาเสพติดและเพศศึกษา จาก รพ เวียงแก่นอบรมเรื่องยาเสพติดและเพศศึกษา จาก รพ เวียงแก่น (25)
ประชุมผู้บริหารอำเภอเวียงแก่นประชุมผู้บริหารอำเภอเวียงแก่น (22)
โรงเรียนบรรพตวิทยา ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินสมศโรงเรียนบรรพตวิทยา ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินสมศ (36)
โรงเรียนบ้านหลู้ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลู้ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษา (11)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหอพักประชุมผู้ปกครองนักเรียนหอพัก (9)
เข้าค่ายคุณธรรม ศุภนิมิตเข้าค่ายคุณธรรม ศุภนิมิต (41)
ประเมินมาตรฐานการศึกษาภายในประเมินมาตรฐานการศึกษาภายใน (15)
ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (15)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2556กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2556 (32)
เลี้ยงส่งครูอรญาต้อนรับ รองผู้อำนวยการไมตรี ยาละเลี้ยงส่งครูอรญาต้อนรับ รองผู้อำนวยการไมตรี ยาละ (46)
ประเมินห้องสมุด 3 ดีประเมินห้องสมุด 3 ดี (8)
ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคกระบอกน้ำผู้ใหญ่ใจดีบริจาคกระบอกน้ำ (21)
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการสัมมาเชิงปฏิบัติธรรม (15)
ศึกษาดูงานทำขนม-อาหารอาเซียนศึกษาดูงานทำขนม-อาหารอาเซียน (70)
แห่เทียนเข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษา (16)
อบรมครูอนามัย รร ส่งเสริมสุขภาพอบรมครูอนามัย รร ส่งเสริมสุขภาพ (8)
อบรมหุ่นยนตร์อบรมหุ่นยนตร์ (68)
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกำจัดยุงลายกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกำจัดยุงลาย (10)
กิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันสุนทรภู่ (27)
ต้อนรับครูใหม่ ครูภาษาจีนและครูคอมพิวเตอร์ต้อนรับครูใหม่ ครูภาษาจีนและครูคอมพิวเตอร์ (32)
ศิษย์เก่าไหว้ครูศิษย์เก่าไหว้ครู (10)
กิจกรรมวันไหว้ครู 56กิจกรรมวันไหว้ครู 56 (57)
ตรวจสุขภาพฟันเด็กระดับประถมตรวจสุขภาพฟันเด็กระดับประถม (11)
ประชุมผู้ปกครอง 2556 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556ประชุมผู้ปกครอง 2556 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 (57)
แข่งระเบียบแถวลูกเสือ ณ.สนามกีฬา โรงเรียนขุนขวากพิทยาแข่งระเบียบแถวลูกเสือ ณ.สนามกีฬา โรงเรียนขุนขวากพิทยา (57)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ E-GPอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ E-GP (62)
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา (26)
ทำบุญผ้าป่าสามัคคี พัฒนาการศึกษา 14 เม.ย. 56ทำบุญผ้าป่าสามัคคี พัฒนาการศึกษา 14 เม.ย. 56 (126)
อบรมเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติดอบรมเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด (18)
ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (17)
ประฃุมผู้ปกครอง 26 มีนาคม 2556ประฃุมผู้ปกครอง 26 มีนาคม 2556 (31)
สโมสรโรตารี่ ลุมพินี ได้มามอบน้ำดื่มสะอาด ในวันที่ 16 มีนาคม 2556สโมสรโรตารี่ ลุมพินี ได้มามอบน้ำดื่มสะอาด ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 (41)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 14 มีนาคม 2556กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 14 มีนาคม 2556 (270)
งานยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนงานยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน (54)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลปอ 2556เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลปอ 2556 (292)
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2556กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2556 (35)
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ (75)
ผลสำเร็จในการติดตั้งแทงค์น้ำดื่มจากสโมสรโรตารี ลุมพินี ภาค 3350 โดย นายกฯ ลัดดา เตชะวะณิช ที่ให้ความอุปถัมภ์ผลสำเร็จในการติดตั้งแทงค์น้ำดื่มจากสโมสรโรตารี ลุมพินี ภาค 3350 โดย นายกฯ ลัดดา เตชะวะณิช ที่ให้ความอุปถัมภ์ (79)
ทัศนศึกษาของระดับช่วงชั้นที่ 2-3 ในวันที่ 19/02/2556ทัศนศึกษาของระดับช่วงชั้นที่ 2-3 ในวันที่ 19/02/2556 (32)
ภาพดำเนินการขนส่งแทงค์น้ำมาให้โรงเรียนปางหัดสหศาสต์ สนับสนุนงบประมาณโดยสโมสรโรตารี่ ลุมพินี ภาค 3350 โดย นายกฯ ลัดดา  เตชะวะณิชภาพดำเนินการขนส่งแทงค์น้ำมาให้โรงเรียนปางหัดสหศาสต์ สนับสนุนงบประมาณโดยสโมสรโรตารี่ ลุมพินี ภาค 3350 โดย นายกฯ ลัดดา เตชะวะณิช (220)
สพฐ จากกรุงเทพมาดูงาน การเรียนการสอนแท็บเล็ต ป.1สพฐ จากกรุงเทพมาดูงาน การเรียนการสอนแท็บเล็ต ป.1 (28)
ในวันที่ 5 ก.พ 2556 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝัน โดย ดร.อภิชาต พุทธเจริญ พร้อมคณะประเมินโรงเรียนในฝันในวันที่ 5 ก.พ 2556 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝัน โดย ดร.อภิชาต พุทธเจริญ พร้อมคณะประเมินโรงเรียนในฝัน (343)
รูปภาพ การเตียมความพร้อมซ้อมใหญ่ก่อนประเมินโรงเรียนในฝันรูปภาพ การเตียมความพร้อมซ้อมใหญ่ก่อนประเมินโรงเรียนในฝัน (38)
วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เตรียมพร้อมเข้าสู่การประเมินโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 3 โดย นายแสวง จันทร์ถนอม และโรงเรียนเครือข่ายจากขุนขวาก พิทยาวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เตรียมพร้อมเข้าสู่การประเมินโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 3 โดย นายแสวง จันทร์ถนอม และโรงเรียนเครือข่ายจากขุนขวาก พิทยา (14)
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมประเมิน รร ในฝันครั้งที่ 3ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมประเมิน รร ในฝันครั้งที่ 3 (6)
การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 2 การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 2  (9)
วันเด็กแห่งชาติ 2556วันเด็กแห่งชาติ 2556 (25)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 2556การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 2556 (17)
การประชุมสัญจรผู้บริหาร อำเภอเวียงแก่นและอำเภอขุนตาล ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 2555การประชุมสัญจรผู้บริหาร อำเภอเวียงแก่นและอำเภอขุนตาล ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 2555 (32)
ประชุมผู้ปกครอง 2555ประชุมผู้ปกครอง 2555 (153)
คณะพัฒนาสังคม อ.เวียงแก่น แกนนำท่าน รตอ. ดอน สมควร (สจ อ.เวียงแก่น) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555คณะพัฒนาสังคม อ.เวียงแก่น แกนนำท่าน รตอ. ดอน สมควร (สจ อ.เวียงแก่น) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 (14)
ปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์การศึกษาเพื่อเด็กไทย เมื่อวันที่ 6 สค. 2555ปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์การศึกษาเพื่อเด็กไทย เมื่อวันที่ 6 สค. 2555 (18)
ตอนรับคณะสโมสรโลตารี่ 2555ตอนรับคณะสโมสรโลตารี่ 2555 (171)
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 2555งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 2555 (161)
แข่งระเบียบแถวลูกเสือ 2555แข่งระเบียบแถวลูกเสือ 2555 (20)
กิจกรรมกีฬาสี 2555กิจกรรมกีฬาสี 2555 (297)
ประชุมผู้ปกครอง 2555ประชุมผู้ปกครอง 2555 (20)
ประเมิน สมศ 2555ประเมิน สมศ 2555 (20)
ประเมินลูกเสือต้นแบบ 2555ประเมินลูกเสือต้นแบบ 2555 (20)
กิจกรรมลูกเสือจราจร 2555กิจกรรมลูกเสือจราจร 2555 (21)
ต้อนรับคณะดูงาน สมศ 2555ต้อนรับคณะดูงาน สมศ 2555 (20)
วันเด็กแห่งชาติ 2555วันเด็กแห่งชาติ 2555 (20)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด 2555กิจกรรมวันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด 2555 (20)
ปล่อยโคมลอย 2555ปล่อยโคมลอย 2555 (15)
กิจกรรมวันไหว้ครู 2555กิจกรรมวันไหว้ครู 2555 (23)
ทำดีเพื่อพ่อ 5 ธันวาคม 2555ทำดีเพื่อพ่อ 5 ธันวาคม 2555 (11)
กิจกรรมลอยกระทงนักเรียนหอพัก 2555กิจกรรมลอยกระทงนักเรียนหอพัก 2555 (28)
กีฬาสี 2554กีฬาสี 2554 (16)
กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 2554กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 2554 (20)
เข้าพรรษา 2554เข้าพรรษา 2554 (26)
กิจกรรมคาราวาน อนุบาล 2554กิจกรรมคาราวาน อนุบาล 2554 (20)
ประชุมผู้ปกครอง 2554ประชุมผู้ปกครอง 2554 (20)
เข้าค่ายลูกเสือ 2553เข้าค่ายลูกเสือ 2553 (219)
กิจกรรมกำจัดเหา 2553กิจกรรมกำจัดเหา 2553 (23)
เข้าค่ายทักษะวิชาการ 2552เข้าค่ายทักษะวิชาการ 2552 (106)
ประชุมผู้ปกครอง 2552ประชุมผู้ปกครอง 2552 (53)
เข้าค่ายลูกเสือ 2552เข้าค่ายลูกเสือ 2552 (126)
กิจกรรมวันภาษาไทย 2552กิจกรรมวันภาษาไทย 2552 (41)
กิจกรรมวันแม่ 2552กิจกรรมวันแม่ 2552 (62)
วันสถาปนาลูกเสือ 2552วันสถาปนาลูกเสือ 2552 (25)
ประชุมผู้ปกครอง 2551ประชุมผู้ปกครอง 2551 (115)
กิจกรรมกีฬาสี 2551กิจกรรมกีฬาสี 2551 (160)
กิจกรรมวันภาษาไทย 2551กิจกรรมวันภาษาไทย 2551 (41)
 
Powered by Phoca Gallery

Untitled-1

ความภาคภูมิใจ

 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 

ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 3

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

 

IMG 6099 resize

คลิกเพื่อดูภาพ 


 gif-new

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 

ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนสุจริต
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

 

 P3240060

คลิกเพื่อดูภาพ


 

 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 

ได้ผ่านการประเมินห้องสมุด 3 ดี
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559

 

 P8290082 resize

 คลิกเพื่อดูภาพ

 


 

 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 

ได้ผ่านการประเมินสหกรณ์โรงเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต

ในวันที่ 9 กันยายน 2559

 

P9090106 resize

 

คลิกเพื่อดูภาพ

 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday139
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week139
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month139
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days598959

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.226.172.30
,
Today: ธ.ค. 15, 2017

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ปฏิทิน

เวลา

ราคาน้ำมัน

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร