Get Adobe Flash player

20170608 094323

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดกิจกรรม อบรมแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

20170608 094338

 

 

 

 

20170608 094342

 

 

webmail