Get Adobe Flash player

P9090106 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้าร่วม การประเมินสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในวันที่ ที่ 9 กันยายน 2559 ซึ่งผลการประเมิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

 

P9090068 resize

webmail