Get Adobe Flash player

P8030297 resize

 

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้าร่วมการประเมินห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต 3 ดี ในระดับศูนย์เครือข่ายตำบลปอ และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการประกวดห้องสมุด 3 ดี ในระดับเขตต่อไป

 

P8030265 resize P8030269 resize

P8030279 resize P8030290 resize

P8030292 resize P8030293 resize

P8030283 resize P8030281 resize

webmail