Get Adobe Flash player

P7260639 resize

 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียง

รายเขต 4 ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามโรงเรียนในฝัน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์และคณะครูให้การต้อนรับ

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

webmail