Get Adobe Flash player

20160610 133010 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้าร่วมการอบรมโรงเรียนสุจริต ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ.โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 และผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเกี๋ยงคุรุราษฎร์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

 

20160610 133515 resize

 

20160610 132448 resize

 

20160610 142717 resize

 

 

webmail