Get Adobe Flash player

10581397 952386454840497 131490188 n

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้ตอนรับผู้อำนวยการเขต ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มาประชุมสัญจร ในวันที่ 7 มีนาคม 2558

 

10261871 952386478173828 367348494 n 

webmail