Get Adobe Flash player

SAM 6435 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาตร์ได้จัดงานเลี้ยงส่งครูวิไลวรรณและต้อนรับคุณครูใหม่ในวันที่ 25 กันยายน 2558

 

SAM 6433 resize SAM 6432 resize

SAM 6443 resize

webmail