Get Adobe Flash player

 

 SAM 6037 resize

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้เข้าร่วมประกวดห้องสมุด 3 ดีและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

 

SAM 6062 resize SAM 6026 resize

SAM 6024 resize SAM 6023 resize

webmail