Get Adobe Flash player

20140627 094349 resize

 

               โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย (วันสุนทรภู่) โดยมีกิจกรรม คัดลายมือ วาดภาพระบายสี แต่งกลอนสุภาพและเขียนเรียงความและมีการแสดงของนักเรียน โดยนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขี้น

 

 20140627 094438 resize 20140627 104631 resize 

 SAM 3473 resize SAM 3485 resize

 

webmail