Get Adobe Flash player

SAM 3212 resize

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2557

                         โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 โดยนายผดุง ยาละ ผู้อำนวนการโรงเรียนและ นายไมตรี  ยาละ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แจ้งนโยบายของโรงเรียน และผู้ปกครองได้เข้าร่วมประชุมระดับชั้นเรียน เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนของครูประจำชั้นและแลกเปลี่ยนปัญหา พร้อมแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

webmail