Get Adobe Flash player

SAM 2749 resize

 

             คณะเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ประจำประเทศ ได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ โดยนายผดุง ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ

 

SAM 2672 resize SAM 2698 resize

SAM 2709 resize SAM 2724 resize

SAM 2733 resize

 

webmail