Get Adobe Flash player

SAM 2122 resize

 

ในวันที่ 22 มกราคม 2557
โรงเรียนปางหัดหสศาสตร์ รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากคณะกรรมการของโรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น โดยมีนายผดุง  ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนให้คณะกรรมการได้รับทราบ

 

webmail