Get Adobe Flash player

SAM 1777 resize

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2556

บริษัทโตโยต้า เชียงราย สาขาเชียงของ ได้ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน และนักเรียนในเขต ตำบลปอ โดยการประสานงานของ (นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเวียงแก่น) (นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ) (นายผดุง  ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์) ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

SAM 1771 resize SAM 1806 resize

SAM 1807 resize SAM 1830 resize

SAM 1855 resize SAM 1858 resize

 

 

webmail