Get Adobe Flash player

SAM 0932 resize

 

        คณะครูโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายไมตรี  ยาละ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพ่อครูสว่าง ถาวงศ์  อดีตครูใหญ่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์และเป็นบิดาของ ดต.สมพร  ถาวงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

 

SAM 0935 resize SAM 0939 resize

SAM 0940 resize SAM 0941 resize

webmail