สพป.ชร.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์