สพป.เชียงราย เขต 4 ตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านภาษาไทย (HIT ครั้งที่ 1)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนในการทดสอบการอ่านภาษาไทย (HIT ครั้งที่ 1) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทย โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์