Get Adobe Flash player

DSC 0048

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพเทิงจัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงทักษะอาชีพในศตวรรษ ที่ 21“หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561  โดยมี ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

 

DSC 0040

 

DSC 0049

 

 

DSC 0032

 

DSC 0056

 

DSC 0125

 

DSC 0139

 

DSC 0207

 

DSC 0214

 

DSC 0231

 

DSC 0233

webmail