Get Adobe Flash player

IMG 2174 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดและกำจัดยุงลาย ณ บ้านปางหัด เพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงภัยของยาเสพติด และอันตรายของไข้เลือดออก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

 

 IMG 2154 resize

 

IMG 2164 resize

 

 

 

IMG 2172 resize

 

IMG 2188 resize

 

IMG 2189 resize

 

IMG 2197 resize

 

IMG 2199 resize

 

IMG 2201 resize