Get Adobe Flash player

IMG 2113 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงานเรื่อง โรงเรียนสีขาว ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

 IMG 2099 resize

 

IMG 2091 resize

 

 

 

IMG 2090 resize

 

IMG 2103 resize

 

IMG 2110 resize

 

IMG 2129 resize

 

IMG 2141 resize