Get Adobe Flash player

P1010018 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆของทางโรงเรียน และทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน   ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 

P1010005 resize

 

 

 

 

P1010006 resize

 

P1010013 resize

 

P1010020 resize

 

P1010021 resize