Get Adobe Flash player

P1012483

 

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ และผู้ปกครอง  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

 P1012485

P1012487

P1012489

P1012554

P1012545

P1012566

P1012567

P1012569

P1012576

P1012582

P1012604

P1012587