Get Adobe Flash player

P1012093

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเวียงแก่น "ดอกปอเกมส์" ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560

 

P1012117

P1012098

P1012150

P1012161

P1012185

P1012184

P1012217