Get Adobe Flash player

P1011975

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ "ทรายทองเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560

 

P1012048

 

 

 

 

 

P1012020

P1012028

P1012058

P1012064