Get Adobe Flash player

P1010955 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการ นายผดุง ยาละ เป็นประธานในพิธี

 

P1010958 resize

 

P1010973 resize

 

P1010996 resize

 

P1011255 resize

 

P1011017 resize

 

P1011259 resize

 

P1011121 resize

 

P1011167 resize

 

P1011172 resize

 

P1011247 resize