Get Adobe Flash player

P1010491

 

ศูนย์เครือข่ายตำบลปอ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในสังกัด เครือข่ายตำบลปอ สพป.ชร.4 และเพื่อพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายการศึุกษาตำบลปอ สพป.ชร.4 ให้ได้มาตรฐาน   ซึ่งได้จัดกิจกรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

P1010483

 

P1010541

P1010519

P1010525

P1010548

P1010538

P1010521

P1010507

P1010496