Get Adobe Flash player

P1012708 resize

 

โครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษาในวัยเรียน จากโรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 

P1012697 resize

 

 

 

 

P1012606 resize

 

P1012608 resize

 

P1012650 resize