Get Adobe Flash player

P1011194

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่  1/2560  เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างและข้อปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 

P1011120

 

P1011197