Get Adobe Flash player

PC220145

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเพาะต้นกล้า ค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559

 

PC220211

PC240386

PC240376

PC220165