Get Adobe Flash player

PB250206 resize

 

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการศึกษา โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยท่าน ดร.ทศพร  เมฆอากาศ รักษาการผู้อำนวยการเขตฯ เป็นประธานในพิธี

 

PB250210 resize PB250239 resize

PB250249 resize

 

Untitled-1