Get Adobe Flash player

P9220198 resize

 

เปิดโลกวิชาการ บ้านอ่านออกเขียนได้ วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ. โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิศุภนิมิต ADP พญาพิภักดิ์  โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

P9220252 resize

 

Untitled-1