Get Adobe Flash player

P8290062 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้าประกวดห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งได้รับการประเมินในวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ซึ่งผลการประเมิน โรงเรียนปาหัดสหศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 

 

P8290082 resize P8290059 resize

P8290058 resize

 

 

Untitled-1