Get Adobe Flash player

 

 

 

P8220233 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล ที่อำเภอเชียงของ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559

 

P8220194 resize P8220221 resize

P8220269 resize P8220243 resize

P8220292 resize

 

 

 

 

 

Untitled-1