Get Adobe Flash player

 

 

 

 

P8180141 resize

 

โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ร่วมกับองค์บริหารส่วนตำบลปอ ได้จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันในวัยรุ่น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

 

P8180135 resize P8180176 resize

P8180183 resize P8180165 resize

P8180149 resize

 

 

 

Untitled-1