Get Adobe Flash player

IMG 7226 resize

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

                           โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ โดยฝ่ายสภานักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

webmail